KECAMATAN BONERAYA
ABD.WAHAB HADJU,SH
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 380,000,072
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan YUSMAN DUKALANG,S.KOM
SEKRETARIS CAMAT BONE RAYA
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari10,7310,534,989,74
Maret20,7617,8013,3715,98
April27,8817,8020,4915,98
Mei34,2536,0425,8533,65
Juni41,7839,6639,3036,80
Juli48,4939,6645,4236,80
Agustus55,9366,6952,8664,95
September63,8766,6960,9264,95
Oktober70,8866,6967,9364,95

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium pelaksana kegiatan
Pagu : Rp. 42.000.000
Realisasi : Rp. 27.300.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 25,00 25,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67
Keuangan 0,00 7,50 23,33 23,33 31,67 31,67 31,67 65,00 65,00 65,00
2 Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa
Pagu : Rp. 600.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap
Pagu : Rp. 74.400.000
Realisasi : Rp. 49.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 41,67 41,67 41,67 66,67 66,67 66,67
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 41,67 41,67 41,67 66,67 66,67 66,67
4 Belanja Alat Tulis Kantor
Pagu : Rp. 3.600.000
Realisasi : Rp. 2.700.000
Target Fisik 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Keuangan 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 16,67 16,67 25,00 25,00 25,00
Keuangan 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00
5 Belanja Telepon
Pagu : Rp. 1.800.000
Realisasi : Rp. 1.050.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 58,33 58,33 58,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 58,33 58,33 58,33
6 Belanja Listrik
Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 2.871.572
Target Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 50,00 66,67 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 50,00 66,67 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 7,64 7,64 19,14 19,14 19,14
7 Belanja Surat Kabar/majalah
Pagu : Rp. 1.920.000
Realisasi : Rp. 900.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 50,00 50,00 50,00 58,33 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 23,44 23,44 23,44 46,88 46,88 46,88
8 Belanja Cetak
Pagu : Rp. 7.750.000
Realisasi : Rp. 7.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja penggandaan
Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 2.400.000
Target Fisik 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50 60,00 67,50 75,00 82,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 8,75 8,75 8,75 33,75 33,75 33,75 60,00 60,00 60,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 6.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 81,25 81,25 81,25
11 Belanja Makanan dan minuman Tamu
Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 5.500.000
Target Fisik 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 50,00 50,00 50,00 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75
12 Belanja Pakian Dinas Harian (PDH)
Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pakaian Olahraga
Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 70.800.000
Realisasi : Rp. 46.835.000
Target Fisik 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 16,67 16,67 58,33 58,33 58,33 83,33 83,33 83,33
Keuangan 0,00 0,56 0,88 0,88 44,92 44,92 44,92 66,15 66,15 66,15
15 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 46.880.000
Realisasi : Rp. 42.050.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70 89,70 89,70
16 Belanja Bahan Bakar minyak/Gas
Pagu : Rp. 45.600.000
Realisasi : Rp. 25.120.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 33,33 33,33 33,33 58,33 58,33 58,33
Keuangan 0,00 7,54 7,54 7,54 32,54 32,54 32,54 55,09 55,09 55,09
17 Belanja Jasa Service
Pagu : Rp. 3.400.000
Realisasi : Rp. 715.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 7,06 7,06 21,03 21,03 21,03
18 Belanja penggantian suku Cadang
Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 3.990.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,00 10,00 10,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
Keuangan 0,00 10,00 10,00 10,00 24,65 24,65 24,65 39,90 39,90 39,90
19 Belanja Pajak kenderaan bermotor
Pagu : Rp. 1.670.000
Realisasi : Rp. 93.500
Target Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00
Keuangan 0,00 5,57 5,57 5,57 5,57 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
20 Belanja Jasa pemeliharaan/perbaikan Gedung kantor
Pagu : Rp. 6.800.000
Realisasi : Rp. 4.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 11,76 63,24 63,24 63,24
21 Belanja Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 54.000.000
Realisasi : Rp. 54.000.000
Target Fisik 0,00 60,00 60,00 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,41 7,41 7,41 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 77,78 77,78 77,78 77,78 77,78 77,78 100,00 100,00 100,00
22 Belanja Alat Tulis Kantor
Pagu : Rp. 400.000
Realisasi : Rp. 400.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 Belanja Penggandaan
Pagu : Rp. 1.800.000
Realisasi : Rp. 1.800.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 16,67 16,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
24 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 5.850.000
Realisasi : Rp. 5.425.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 25,00 25,00 25,00 91,67 91,67 91,67
Keuangan 0,00 11,54 11,54 11,54 59,40 59,40 59,40 92,74 92,74 92,74
25 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pagu : Rp. 10.200.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Alat Tulis Kantor pada rapat Paten
Pagu : Rp. 400.000
Realisasi : Rp. 200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
27 Belanja penggandaan
Pagu : Rp. 400.000
Realisasi : Rp. 400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
28 Belanja Makanan dan minuman Rapat Evaluasi Paten
Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
29 Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaan Alat kantor lainnya
Pagu : Rp. 3.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap
Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Cetak
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 Belanja penggandaan
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
33 Belanja sewa meja kursi
Pagu : Rp. 150.000
Realisasi : Rp. 150.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 Belanja Makanan dan minuman Tamu kegiatan musrembang
Pagu : Rp. 4.500.000
Realisasi : Rp. 4.500.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 Belanja Makan dan minuman kegiatan PKK
Pagu : Rp. 1.750.000
Realisasi : Rp. 1.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36 Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah/uang pengganti Transport keg musrembang
Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
37 Belanja Jasa Narasumber
Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 4.000.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
38 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap
Pagu : Rp. 19.800.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30
39 Honorarium pelatih paskibraka
Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 4.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
40 Belanja Alat Tulis kantor kegiatan STQ
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
41 Belanja piala/plakat/medali/penghargaan lain pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 7.500.000
Realisasi : Rp. 7.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 100,00 100,00
42 Belanja bahan /alat olahraga pada kegiatan olahraga
Pagu : Rp. 1.300.000
Realisasi : Rp. 1.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
43 Belanja Listrik pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44 Belanja Cetak Baliho pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
45 Belanja Cetak Baliho pada kegiatan hari kemerdekaan
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
46 Belanja sewa sarana mobilitas darat pada kegiatan PORKAB
Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 4.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
47 Belanja sewa sarana mobilitas darat pada kegiatan Hamim pou cup
Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Belanja sewa meja kursi pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 300.000
Realisasi : Rp. 300.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
49 Belanja sewa meja kursi pada Hari kemerdekaan RI
Pagu : Rp. 300.000
Realisasi : Rp. 300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
50 Belanja Sewa Tenda pada Hari kemerekaan RI
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
51 Belanja Sewa peralatan Studio pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 2.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
52 Belanja sewa Sound system pada kegiatan hari kemerdekaan RI
Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 2.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
53 Belanja sewa Sound system pada kegiatan Olahraga
Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 2.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
54 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
55 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan PORKAB
Pagu : Rp. 3.500.000
Realisasi : Rp. 3.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
56 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan Jumbara PKK
Pagu : Rp. 1.750.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan Hamim pou cup
Pagu : Rp. 3.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan Hari Besar Agama
Pagu : Rp. 8.500.000
Realisasi : Rp. 8.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
59 Belanja jasa tenaga ahli pada kegiatan STQ
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
60 Honor wasit pada kegiatan olahraga
Pagu : Rp. 1.200.000
Realisasi : Rp. 1.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
61 Uang yang diberikan pada masyarakat/Bonus STQ
Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
62 Hadiah/Bonus pada kegiatan olahraga
Pagu : Rp. 4.500.000
Realisasi : Rp. 4.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
63 Belanja Makanan dan minuman Tamu pada kegiatan Hari kemerdekaan RI
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
64 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 4.950.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 33,00 33,00 33,00
65 Honorarium panitia pelaksana kegiatan pada lomba Desa
Pagu : Rp. 1.300.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Belanja Alat Tulis Kantor pada lomba Desa
Pagu : Rp. 489.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Belanja Alat Tulis Kantor Tim Verifikasi
Pagu : Rp. 1.200.000
Realisasi : Rp. 400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
68 Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan Bimtek Pengelolaan keuangan Desa
Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Belanja piala/plakat/medali/penghargaan lain pada kegiatan Lomba Desa
Pagu : Rp. 1.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Belanja cetak pada kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan Desa
Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Belanja penggandaan materi pada kegiatan bimtek pengelolaan keuangan Desa
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Belanja Makanan dan minumun Tamu pada kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan Desa
Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Belanja jasa tenaga ahli pada kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan desa
Pagu : Rp. 4.300.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaan kenderaan Dinas bermotor perorangan
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaan Alat Rumah Tangga
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Belanja Makanan dan minuman Tamu pada kegiatan Hari kemerdekaan RI
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Belanja cetak pada kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan Desa
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00